ซื้อ

Urochloa ruziziensis
cv. Ruzi

หญ้ารูซีไทย (Brachiaria ruziziensis)