การสั่งซื้อ

  1. ติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่เพื่อโอนเงินในการสั่งซื้อ
  2. แจ้งการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์และยอดเงินโอน
  3. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ซื้อเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า
  4. รอรับสินค้าประมาณ 3-4 วัน (พัสดุธรรมดา)

อัตราค่าจัดส่ง

สั่ง 1-2 กิโลกรัม

  • พัสดุธรรมดา คิดค่าจัดส่ง กก.ละ 60 บาท
  • ถ้าส่ง EMS คิดค่าขนส่ง กก.ละ 100 บาท

สั่ง 3 กิโลกรัมขึ้นไป

  • พัสดุธรรมดา คิดค่าจัดส่ง กก.ละ 40 บาท
  • ถ้าส่ง EMS คิดค่าขนส่ง กก.ละ 60 บาท